Nikos Kazantzakis, Greece

Writer, philosopher & author of Zorba the Greek. (1883 - 1957)